Skip to main content

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine EKOSTAR.SI

Splošni pogoji uporabe stani EKOSTAR.si se nanašajo na pogoje uporabe vsebin na spletnih straneh. Predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med podjetjemKlima Elektro d.o.o., Rakuševa ulica 26, 1000 Ljubljana in vsako osebo, ki obišče spletno stran in/ali na kakršen koli način uporablja spletno stran.
Podjetje Klima Elektro d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe in/ali izbrisa kateregakoli dela spletnih strani brez vnaprejšnjega obvestila.
Prodaja in dostava blaga je možna na ozemlju Republike Slovenije, po dogovoru pa lahko blago dostavimo tudi v tujino.

Varstvo potrošnikov

Spletna trgovina EKOSTAR.SI deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Varovanje osebnih podatkov in piškotki

Sestavni del te splošnih pogojev sta tudi politika zasebnosti in spletnih piškotkov.
Dokument je dosegljiv na povezavi o POLITIKI ZASEBNOSTI

Cene in ažurnost podatkov

Vse cene izdelkov v spletni trgovini vsebujejo DDV. Cene so označene v evrih (EUR). Cene na spletnih straneh trgovine EKOSTAR.SI veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do dne objave novega cenika. Cene veljajo samo za nakup preko spletne trgovine EKOSTAR.SI Cena vključuje dostavo na katerikoli naslov na območju Republike Slovenije. Dostava pomeni dostava do vhodnih vrat stavbe/zgradbe, brez vnosa v stavbo ali nadstropje in brez montaže.

Zavezanci za DDV so dolžni ob nakupu navesti tudi svojo davčno številko.

Ponudnik – spletna trgovina EKOSTAR.SI skuša čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti artiklov, dobavni rok in cena spreminjajo, tako da obstaja minimalna možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah ter omogoči preklic ali zamenjavo naročenega artikla.
Ponudnik se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega, video, slikovnega ali zvočnega materiala. Fotografija in dejanski izgled artikla se lahko razlikujeta.

Naročila preko spletne trgovine EKOSTAR.SI

Naročanje poteka preko Interneta 24 ur na dan, vse dni v letu. Potrošnik izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščene v kategorijah. Naročila sprejemamo preko nakupa v spletni trgovini EKOSTAR.SI. Kupec izdelke doda v voziček s klikom na gumb »dodaj v košarico«. V košarici se kupcu odpre okno, kjer vnese vse potrebne podatke za izvedbo naročila (podatki kupca, način odpreme, plačila in naslov dostave, če se razlikuje od naslova kupca). Kupec dokončno potrdi naročilo s klikom na gumb za izbiro plačila.

Plačilo

Kupca, ki izbere plačilo preko sistema Paypal, sistem preusmeri na Paypal.com, kjer opravi transkacijo.

Kupcu, ki izbere plačilo preko nakazila na TRR, sistem avtomatsko generira predračun in ga pošlje na njegov email naslov.

Kupca, ki izbere plačilo preko Leanpay obročnega odplačila, sistem preusmeri na Leanpay.si, kjer opravi transkacijo.

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral.

Za garniture, ki so na voljo kupcu-naročniku po posredovani ponudbi, pripravljeni po naročnikovih željah v EKOSTAR aplikaciji je potrebno plačilo are v višini 100% vrednosti izdelka. Kupec potrdi naročilo s plačilom are v višini 100%, ki ga nakaže na TRR podjetja, ali preko sistema Paypal, ali preko bančne kartice. Naročilo je potrjeno z dnem prejema nakazila. O predvidenem roku dobave obvestimo po elektronski pošti najmanj 1 dan pred predvideno dostavo.

Naročilo z obveznostjo plačila

Z oddajo naročila se kupec strinja z vsemi pogoji nakupa in se zavezuje k plačilu.

Zavrnitev naročila

Spletna trgovina EKOSTAR.SI si pridržuje pravico, da lahko zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga ne more izvesti. V kolikor bi kupec že plačal po predračunu, mu v tem primeru vso kupnino vključno s stroški dostave nakažemo naslednji delovni dan.

Dostava

Vsa naročila v spletni trgovini EKOSTAR.SI dostavljamo na dogovorjene lokacije v Sloveniji. Za ostale lokacije, nas prosimo kontaktirajte.

Obveščanje, odprema in dostava

Družba KLIMA ELEKTRO D.O.O. je dolžna izpolniti svoje obveznosti izročitve manjših kosov blaga na sedežu družbe – Rakuševa ulica 26, 1000 Ljubljana in/ ali jih odposlati preko dostavne službe na naslov stranke.

Družba organizira dobavo kupcu, cena vključuje nalaganje, prevoz in raztovor na strankinem naslovu. Cena dostave je vključena v ceno in velja za dostavo do vhodnih vrat naslova/stavbe.

O dnevu in uri dostave obvesti podjetje KLIMA ELEKTRO d.o.o. potrošnika vsaj 1 DAN pred predvideno dostavo na e-mail naslov naveden na ponudbi, pri brezplačni dostavi datum dostave in časovni razpon dostave določi podjetje KLIMA ELEKTRO d.o.o in si ga stranka ne more izbirati sama.

S predajo blaga kupcu, njegovemu špediterju ali prevozniku, oz. z drugačno odpremo blaga kupcu, vendar najkasneje v trenutku, ko blago zapusti našo družbo oz. naše skladišče, preidejo nevarnosti naključnega uničenja ali poškodovanja in stroški prevoza blaga na kupca. Družba dobavi blago sama ali pa po pooblaščenem špediterju oz. prevozniku, s katerim ima sklenjeno pogodbo za dobavo oz. distribucijo blaga. S tem je tudi blago zavarovano za čas prevoza proti škodi in izgubi.

Blago se šteje za dostavljeno, ko kupec predstavniku prodajalca, ne glede na način dostave (torej vključno s predstavniki dostavljavca), pisno potrdi prevzem blaga .

Prevoz do naslova z vnosom in montažo

Stranka se lahko odloči tudi za vnos kupljene naprave v stanovanje/hišo ali na predvidno mesto in montažo le-te – v tem primeru je blago dostavljeno tudi skozi vhodna vrata v stanovanje na naslov, ki ga kupec navede v naročilu. Pri tem morate zagotoviti neovirano pot za vnos naročenega blaga v stanovanje ter poskrbeti za zaščito tal in ostale opreme v stanovanju. V kolikor je pot v stanovanje ovirana ali karakteristike objekta tega ne dovoljujejo (ozko stopnišče, krožne stopnice), vam vnosa ne moremo zagotoviti. Pri tem poskrbimo tudi za odvoz embalaže v katero je bila garnitura zapakirana.
Storitev vnosa in montaže

V kolikor stranka izbere opcijo vnosa naprave v stanovanje in montažo le-te je doplačilo specificirano na spletni strani EKOSTAR.SI pod rubriko ”MONTAŽA”. Če stranka izbere produkt z označno opcijo montaže, je ta strošek že vštet v ceno V to ceno je vključen tudi odvoz vsega zaščitnega materiala.

Stranka pa si lahko izbere tudi hkraten ODVOZ stare naprave na deponijo skupaj z vnosom in montažo nove garniture, doplačilo se dogovori s stranko.

Neuspešno dostavljeno naročilo

V kolikor dostava blaga na naslov, ki ga je v svojem naročilu označil kupec, ni mogoča iz razloga, ker blaga, ki je predmet dostave, ni mogoče dostaviti ter je oseba, ki blago dostavlja, ugotovila, da se kupec ne nahaja na navedenem naslovu, kljub temu, da je bil predvideni čas dostave kupcu sporočen, kupec pride v zamudo ter nosi stroške brezuspešnega poskusa dostave.

Oseba, ki blago dostavlja, sme kupcu sporočiti, da ta naročeno blago v nadaljevanju prevzame na določeni lokaciji, ki jo navede v svojem sporočilu, prodajalec pa sme kupcu zaračunati običajne stroške plačane ležarine. Ponovna dostava po neuspešni prvi vročitvi se zaračuna v znesku 60 Eur. . Vsak dan skladiščenja po neuspeli vročitvi se zaračunava 5 EUR na dan za produkt.

Prodajalec sme v primeru zaznanih težav z izpolnitvijo plačilne obveznosti kupca odpošiljanje blaga ali celo samo izročitev blaga kupcu po odpošiljanju po svoji prosti presoji odložiti ali preklicati do popolne izpolnitve plačilne obveznosti kupca.

Plačila

Spletna trgovina EKOSTAR.SI omogoča naslednje vrste plačil.

 • Nakazilo na TRR – plačilo po predračunu
 • Plačilo s kartico Maestro/Mastercard/VISA
 • Paypal
 • Leanpay obročno odplačilo do 24 obrokov

Dobavni roki

EKOSTAR.SI se obvezuje, da bo dobavil blago kupcu v roku 30 – 45 delovnih dni od vplačanega avansa. V primeru povečanega obsega naročila se lahko čas dobave podaljša do največ 60 delovnih dni.

V času sejmov in promocij v katerem se blago prodaja po znižanih cenah, veljajo posebni roki dobave in sicer za blago kupljeno po znižanih cenah na kakršenkoli način velja, da dobavni rok določi podjetje KLIMA ELEKTRO d.o.o. in si ga stranka ne more izbirati sama. Vendar pa dobavni rok ne sme biti daljši od 95 delovnih dni. Rok prične teči z dnem vplačila avansa.

Ob nastopu višje sile in vseh drugih nepredvidljivih okoliščinah ima družba KLIMA ELEKTRO D.O.O. pravico odstopiti od pogojev navedenih v ponudbi ali predračunu v celoti ali deloma ali podaljšati dobavni rok za čas trajanja teh okoliščin.

Odstop od pogodbe in vračilo artikla

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa.

Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Potrošnik ima pravico 14 dnevnega odstopnega roka od pogodbe, za izdelke, ki so naročeni kot predlagan sestav- set v enotni barvi. Vsa naročila v katerih potrošnik izbira sestav po elementih in jim dodaja izbrane barve po svojih željah, se šteje za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in je prilagojeno njegovi osebnim potrebam za katere se v skladu z 43.č.členom Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 , ZUE,  126/0786/09,  78/11 ,  38/1419/1555/17 – ZKolT in 31/18), potrošnik za to blago nima pravice do odstopa od pogodbe.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje KLIMA ELEKTRO d.o.o., Rakuševa ulica 26, 1000 Ljubljana o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom poslanim po pošti ali elektronski pošti). Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem  pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o dostopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Potrošnik odgovarja za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži.

Stvarna napaka

Opredelitev stvarne napake

Napaka je stvarna:

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Garancija

Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija kot jo določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (UL RS, št. 14/12). Seveda je možno, da se garancija nudi tudi prostovoljno za dodatne izdelke oziroma storitve.

V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva: brezplačno odpravo napake, če odprava napake ni možna v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek.

Prodajalec mora biti obveščen o napaki v navedenih rokih, v obvestilu mora potrošnik natančno opisati napako, prodajalec mora imeti priložnost, da stvar pregleda in oceni morebitno napako, potrošnik  mora navesti zahtevo, kaj želi iz uveljavljanja, prodajalec mora nujno odgovoriti potrošniku v roku 8 dni – tako v primeru, ugoditve zahtevi kot tudi v primeru, nestrinjanja z uveljavljanjem napake oziroma garancije.

Preverjanje primernosti izdelka

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnih koli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Uveljavitev stvarne napake

Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki, na lastne stroške, obvestiti v zakonsko določenem roku. Obvestilo mora vsebovati natančen opis napake. Kupec mora ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Pravico do uveljavitve stvarne napake natančneje opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov.

 Reklamacija artikla

Reklamacija artikla je mogoča s predložitvijo računa in izpolnjenega garancijskega lista.

 • Če se je na vašem izdelku pojavila napaka, za katero ni kriva vaša nepravilna uporaba oz. napaka ni posledica vašega dejanja, lahko nam pošljete zahtevek za uveljavljanje reklamacije. Zahtevek pošljite na elektronski naslov info@ekostar.si
 • V elektronski pošti nam čim bolj nazorno pojasnite razlog za uveljavljanje reklamacije, da bomo čim lažje reševali vašo reklamacijo. Poleg zapišite svoje podatke (ime in priimek ter naslov) ter kontaktno številko, kamor vas bomo lahko obvestili o poteku reševanja reklamacije.
 • Za reklamiran izdelek bomo naročili prevzem paketa. Zraven paketa priložite izpolnjen garancijski list, kopijo računa ter vaše podatke in opis napake izdelka. Prosimo vas, da izdelek zapakirate v primerno zaščitno embalažo, da bo prispel do nas nepoškodovan.
 • Ko bo izdelek z vso pripadajočo dokumentacijo prispel na naslov podjetja Klima Elektro d.o.o., Rakuševa ulica 26, 1000 Ljubljana ga bo pregledal reklamacijski oddelek. Glede na vsebino opisane napake ter glede na ugotovitve reklamacijskega pregleda, vas bomo v čim krajšem možnem času kontaktirali in vas seznanili z nadaljnjim postopkom. Reklamacijska služba vam tekom postopka lahko ponudi popravilo izdelka, zamenjavo izdelka ali vračilo kupnine vključno s stroški pošiljanja, ki so nastali ob naročilu.

Vračilo artikla za pravne osebe

Nakup, opravljen s strani podjetja, se obravnava po pravilih oziroma splošnih pogojih poslovanja za pravne osebe. Podjetja, samostojni podjetniki in ostale pravne osebe lahko artikle vračajo v skladu z garancijskimi pogoji. Pravne osebe NE MOREJO uveljavljati pravice odstopa od pogodbe v 14 dneh oziroma vračila kupnine.

Vsa dodatna vprašanja v zvezi z vračilom artiklov s strani pravnih oseb naslovite na elektronski naslov info@ekostar.si.

Varovanje podatkov

Obiskovalec z izvedeno registracijo dovoljuje lastniku spletnega mesta zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri registraciji. Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede pri registraciji, so namenjeni le poslovanju ponudnika, ki jih ne posreduje v druge namene ali tretji osebi.

Trajno hranimo podatke, ki jih je obiskovalec vnesel ob registraciji v računalniški sistem, ki je ustrezno varovan in zaščiten. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti.

Varovanje podatkov ob nakupu

Pri spletnem nakupu se za potrebe izvedbe naročila o vas obdelujejo naslednji osebni podatki:

 • elektronski naslov,
 • ime,
 • priimek,
 • naslov,
 • mesto,
 • poštna številka,
 • država,
 • kontaktni telefon,
 • kupljeni artikel in znesek,
 • skupni znesek naročila,
 • način dostave,
 • način plačila.

Zagotovitev podatkov je pogodbena obveznost, podatki pa se obdelujejo za namen obdelave vašega naročila: dokončanje in potrditev naročila, priprava izdelka, dostava izdelka, reševanje reklamacij in druga, z nakupom povezana komunikacija. V primeru, da podatkov ne zagotovite, ne moremo izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz naročila. Podatki se bodo za ta namen hranili do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov z namenom morebitnega uveljavljanja pravnih zahtevkov iz naslova pogodbenega razmerja.

Do nekaterih vaših osebnih podatkov, ki jih posredujete pri spletnem nakupu lahko dostopajo tudi tretje osebe:

Pri dostavah do naslova ali Prevozom do naslova z vnosom in montažo, bomo vaše podatke, ki so potrebni za dostavo, posredovali poslovnim partnerjem, ki bodo v našem imenu dostavili blago.

Če pri spletnem nakupu izberete plačilo preko plačilne kartice, boste preusmerjeni na spletno stran upravitelja plačilnih sistemov za zagotavljanje plačil, ki so samostojni upravljavci podatkov, ki jih posredujete za namen izvedbe plačila. Do podatkov, ki jih posredujete zaradi izvedbe plačila, podjetje Klima elektro d.o.o. ne dostopa.

Če želite kupljeno blago preko spleta plačevati na obroke in pri načinu plačila izberete Leanpay obročno odplačilo boste preusmerjeni na spletno stran ponudnika obročnega odplačevanja, kjer boste morali posredovati podatke, ki so potrebni za obdelavo v zvezi z odobritvijo obročnega odplačila. Upravljavec osebnih podatkov je podjetje   LEANPAY d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana.

Pritožbeni postopek

 EKOSTAR.SI spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema pritožb.

V primeru težav se kupec lahko poveže s prodajalcem po elektronski pošti na info@ekostar.si ali po klasični pošti na naslov Klima Elektro d.o.o., Rakuševa ulica 26, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. V EKOSTAR.SI se po svojih najboljših močeh trudimo, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. EKOSTAR.SI, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Shranjevanje in reprodukcija pogodbenih določil ali splošnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine so na voljo na spletni strani EKOSTAR.SI kjer si jih potrošnikih lahko shranijo in reproducirajo.

Avtorske pravice

Spletna trgovina EKOSTAR.SI je v lasti podjetja Klima Elektro d.o.o., Rakuševa ulica 26, 1000 Ljubljana. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb. Zato je vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani dovoljeno samo s pisno odobritvijo lastnika.

Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.

Osnovni podatki o podjetju

Klima Elektro d.o.o.., Tavčarjeva 1, 1000 Ljubljana.

ID za DDV: SI86188453

Matična številka: 2059258000

Kontaktni podatki: info@ekostar.si ali info@klimaelektro.si ali +386 30 312 887 / +386 30 312 886

Poslovni račun: IBAN SI56 0203 3025 8731 013 (odprt pri NLB d.d.)

Pomoč in informacije

Za pomoč in dodatne informacije je kupcu na voljo e-naslov info@ekostar.si ali info@klimaelektro.si

Veljavnost splošnih pogojev

Splošna določila Spletne trgovine EKOSTAR.SI pričnejo veljati z dnem 01.01.2021